Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
0
Koszyk jest pusty.
Menu
0
Koszyk jest pusty.

Dostawa

DOSTAWA PRODUKTU CYFROWEGO

Jeżeli zamówisz Produkt, który jest treścią cyfrową (np. e-booka lub wzór dokumentu), to na Twoją skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość z aktywnym linkiem umożliwiającym jego pobranie. Link jest wysyłany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zaksięgowania płatności na moim koncie. Jeżeli organizowana jest przedsprzedaż, to termin ten może być inny.  

 • Uwaga!  Jeżeli jesteś Konsumentem, a ja nie dostarczę Ci Produktu, to możesz mnie wezwać do jego dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania nadal nie dostarczę Ci Produktu, to w takiej sytuacji możesz odstąpić od umowy. 
 • Będąc Konsumentem, możesz również odstąpić od umowy bez wzywania mnie do dostarczenia Produktu, jeżeli:
  • z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczę Ci Produktu, lub
  • wspólnie uzgodnimy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie będzie wynikać, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a ja nie dostarczyłam go w tym terminie. 
 • Zwrot wpłaconej kwoty wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 • Uwaga! Zdarza się, że czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych ode mnie. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomię Cię o tym oraz wskażę nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nie zaakceptujesz nowego terminu, to masz prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Prawo to przysługuje jedynie osobom, które mają status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi ode mnie. 
 • Jeżeli odstąpisz od Umowy, to uniemożliwię Ci dalsze korzystanie z Produktu, np. poprzez odebranie Ci dostępu do Produktu lub zablokowanie Twojego Konta, o ile zostało utworzone. Moje działania nie mają jednak wpływu na Twoje uprawnienia jako Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 • Ten punkt ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

DOSTAWA USŁUGI 

 • Jeżeli zamówisz Produkt, który jest usługą (np. konsultacje online, przygotowanie audytu strony internetowej), to jest ona realizowana telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość. Termin dostarczenia Usługi każdorazowo wskazany jest w opisie Produktu.
 • Aby korzystać z Usługi musisz spełnić minimalne wymagania techniczne. O to one:
  • musisz mieć urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażony w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; takim urządzeniem jest komputer czy telefon;
  • musisz mieć na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej, obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  •  musisz mieć aktywne konto poczty elektronicznej;
  •  musisz mieć głośnik lub słuchawki oraz kamerę. 
 • Usługa odbywa się za pośrednictwem programu wskazanego w opisie Usługi.
 • W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po mojej stronie, wyznaczę inny termin realizacji Usługi. 
 • Zastrzegam sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności moją nagłą chorobę. Niezwłocznie poinformuje Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczę nowy termin.
 • Niezrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Ci – zgodnie z Twoją decyzją.
 • Nie odpowiadam za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Twojej lub podmiotów trzecich, z usług których korzystasz. Jeżeli nie pojawisz się w wyznaczonym terminie, bez uprzedniego powiadomienia o powodach braku obecności, to traktuje się, że Usługa została zrealizowana w całości. 
 • W przypadku Usług o charakterze indywidualnym masz możliwość przesunięcia terminu. Zasady dotyczące możliwości zmiany terminu mają zastosowanie również do Ciebie. 

DOSTAWA PRODUKTU MIESZANEGO 

 • W Serwisie mogą być oferowane Produkty mieszane. 
 • Dostawa Produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie Produktu w Serwisie. 
 • Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Jeżeli: 
  • podstawowym świadczeniem jest Produkt cyfrowy – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Produktów cyfrowych;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa  – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Usług;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt cyfrowy – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są: do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Usług, zaś do Produktu cyfrowego odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Produktów cyfrowych. 
 • W przypadku zawarcia Umowy na Produkty cyfrowe, Usługi, Produkt mieszany, zawierasz ze mną z Umowy różnego rodzaju.  W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana Umowa jest Umową o świadczenie usług czy Umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, będziemy stosować przepisy dotyczące Usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku Usług.