Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
0
Koszyk jest pusty.
Menu
0
Koszyk jest pusty.

Prawo odstąpienia od umowy 

 • Jeżeli jesteś Konsumentem, to w terminie 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 
 • Wystarczy, że złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Jest on dostępny tutaj
 • Możesz również skorzystać ze wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jest on dostępny tutaj. Pamiętaj, że skorzystanie ze wzorów nie jest obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, wystarczy, że wyślesz swoje oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić: 
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: napisz@tudzialprawny.pl;
  • w formie papierowej na adres pocztowy: Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 

Uwaga! 

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

Musisz również wiedzieć, że w przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 • Jeżeli Twoje odstąpienie będzie prawnie skuteczne, to zwrócę Ci płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 • Zwrot płatności  zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś(-łaś), chyba że wyraźnie zgodzisz inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla mnie z żadnymi kosztami.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zawarta pomiędzy nami Umowa jest uważana za niezawartą. 
 • Ten punkt ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.