Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI – wersja skrócona 

Dzień dobry, cześć! Tu dział prawny!

Ten dokument prezentuje trzy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Pełna treść polityki prywatności znajduje się tutaj

Data aktualizacji: 15.03.2024 r.

1. ADMINISTRATOR 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Stojanowska.

Dane kontaktowe: 

2. TWOJE PRAWA

Użytkowniku, masz prawo do

otrzymanie dostępu do danych osobowych

żądania sprostowania danych – napisz: napisz@tudzialprawny.pl

kopii danych

usunięcia danych

ograniczenia przetwarzania danych

przenoszenia danych

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

wycofania zgody na przetwarzanie danych

wycofania zgody na przetwarzanie danych

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane 

na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

  • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania tej strony internetowej i jej podstron, a także gromadzenia danych z serwisu;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe;
  • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);

z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

  • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z serwisu;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość.

z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie jako administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
  • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

  • obsługi konta na portalu Instagram pod nazwą „natalia.stojanowska”, konta na portalu LinkedIn pod nazwą „Natalia Stojanowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych,
  • wysyłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania ze strony internetowej www.tudzialprawny.pl zostały opisane w pełnej wersji Polityki prywatności kliknij tutaj.

PRAWA AUTORSKIE

Hej! Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj go. Ten dokument oraz wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są objęte prawonoautorską ochroną.