Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

REGULAMIN NEWSLETTERA

Data publikacji: 15.03.2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem strony www.tudzialprawny.pl jestem ja, czyli Natalia Stojanowska.

Dane kontaktowe: 

Za pośrednictwem tej strony świadczę usługi elektroniczne, w tym usługę newsletter. Umożliwiam Ci również zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. 

Ten regulamin obowiązuje na wszystkich stronach internetowych, na których pojawi się do niego odniesienie. 

DEFINICJE 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ten dokument. 

 • Serwis to inaczej strona internetowa pod adresem www.tudzialprawny.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 • Użytkownik to każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, korzystająca z usługi Newsletter. 
 • Pamiętaj, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. 
 • Każdy Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli jesteś Użytkownikiem poniżej 16 roku życia, to musisz uzyskać zgodę swojego opiekuna prawnego (np. rodzica), aby móc zapisać się na newsletter. 
 • Jako właściciel Serwisu mogę podejmować działania w celu weryfikacji wieku Użytkownika. 
 • Subskrybent to Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter. Subskrybent to osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • Newsletter to usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę subskrybentów za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego w Serwisie lub na specjalnej stronie zapisu na usługę Newsletter. Mój newsletter nazywa się  „Newsletter Przedsiębiorcy”. 
 • Formularz zapisu na Newsletter to interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej należącej do mnie umożliwiający zapis do Newslettera. 
 • Materiały edukacyjne to materiały przekazywane w ramach Newslettera, np. e-booki, notatki wizualne czy checklisty. Formalnie jest to treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. Treść cyfrowa to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi Newsletter. 
 • Płatność danymi  to sposób zawierania umowy. Kiedy zapisujesz się do mojego Newslettera, udostępniasz swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail. W zamian za to otrzymujesz cyklicznie Materiały edukacyjne. 
 • Osoba, które nie chce płacić danymi, może złożyć zamówienie i zapłacić przelewem. 
 • Zamówienie to oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem tego Serwisu, innego interfejsu lub poczty elektronicznej, którego celem jest chęć  zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę. Warunki sprzedaży są określone w regulaminie sprzedaży.
 • Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik chcący złożyć Zamówienie musi zapłacić za uzyskanie dostępu do Materiałów edukacyjnych. Jest to cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 • Regulamin newslettera to ten dokument.
 • Ustawa o prawach konsumenta to przepisy prawa, które regulują prawa i obowiązki przedsiębiorcy względem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są nazywani konsumentami. Formalna nazwa tego dokumentu to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny. Opisuje on również warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu.  Inne usługi elektroniczne to na przykład usługa koszyka w sklepie online. 
 3. Informacje podane w Serwisie na temat usługi Newsletter nie stanowią formalnej oferty.  Publikowane na tej stronie informacje są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 4. Użytkowniku! Możesz pobrać nieodpłatnie ten dokument przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu czy Newslettera. Link do Regulaminu newslettera jest dostępny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Regulamin został udostępniony w taki sposób, abyś mógł / mogła go pobrać, zapisać na nośniku lub wydrukować w każdej chwili.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Możesz korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników. 

Jest to możliwe, jeżeli spełnisz minimalne wymagania techniczne:

 • musisz mieć urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażony w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; takim urządzeniem jest komputer czy telefon;
 • musisz mieć na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5, zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • musisz mieć aktywne konto poczty elektronicznej.

Pamiętaj! Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet. Korzystanie i przesyłanie danych przez internet niesie za sobą ryzyka charakterystyczne dla tej sieci. Zaliczamy do nich: wirusy internetowe, próby wyłudzenia, naruszenie prywatności. 

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Serwisu, podejmuję środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. Takim rodzajem zabezpieczenia jest stosowanie na stronie protokołu SSL czy narzędzie do weryfikowania, czy Użytkownik jest człowiekiem czy maszyną (narzędzie reCAPTCHA). 

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH 

 1. W ramach tego Serwisu istnieje możliwość zawarcia umowy. Formalnie nazywa się ona umową o dostarczenie treści cyfrowych. Jako Użytkownik masz możliwość zawarcia jej w zamian za dokonanie Płatności danymi lub uiszczenia Ceny. 
 2. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za Płatność danymi odbywa się na zasadach, które zostały opisane w punkcie USŁUGA NEWSLETTER. 
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność pieniędzmi odbywa się na zasadach, które zostały opisane w punkcie ZAMÓWIENIE. 

USŁUGA NEWSLETTER 

Usługa newsletter polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym informacji o artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.

Aby zapisać się do Newslettera, Użytkownik musi dodać swój adres e-mail do listy Subskrybentów. Aby to zrobić, musi skorzystać z Formularza zapisu dostępnego w Serwisie. W tym formularzu należy podać imię, adres e-mail oraz potwierdzić zapisanie się przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się” lub podobnego zwrotu. 

Prawidłowe wypełnienie Formularza zapisu i kliknięcie w przycisk „Zapisuje się” spowoduje skierowanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości elektronicznej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. 

Korespondencja ta zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis na Newsletter. Dopiero potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do listy Subskrybentów. 

Pamiętaj! 

Potwierdzenie zapisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Potwierdzając zapis na Newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Zgadzasz się również na przekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail. 

Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Jeżeli nie wyrazisz zgody, nie będziesz mógł / mogła zapisać się na Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów zawieramy umowę o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za Płatność danymi. 

W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody. Wycofanie zgody spowoduje, że przestanę kierować do Ciebie Newsletter.  

Zapisując się na Newsletter, musisz podać prawdziwe dane osobowe. 

Newsletter jest objęty prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi. 

Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z Newslettera. Rezygnację możesz złożyć:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości, oznaczonego jako „Wypisuję się”;
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: napisz@tudzialprawny.pl.

Złożenie rezygnacji oznacza, że nie będziesz otrzymywać już Newslettera, a zawarta pomiędzy nami  umowa zostanie rozwiązania. 

Pamiętaj, że ja również mogę rozwiązać z Tobą umowę. Może się tak zdarzyć, kiedy nie będę chciała już prowadzić Newslettera. O mojej decyzji poinformuję Cię, wysyłając do Ciebie informację e-mail. 

ZAMÓWIENIE 

Jeżeli nie chcesz udostępniać swoich danych osobowych, ale chcesz otrzymywać Newsletter oraz Materiały edukacyjne, to masz taką możliwość. Wystarczy, że napiszesz do mnie w tej sprawie na adres napisz@tudzialprawny.pl. W e-mailu musisz podać niezbędne dane do zawarcia umowy: 

 • imię, 
 • nazwisko,
 • ulica (osiedle),
 • kod pocztowy,
 • miasto, 
 • adres e-mail.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, dodatkowo podaj nazwę swojej firmy oraz numer NIP. 

W odpowiedzi na Twoje zapytanie przedstawię Ci regulamin sprzedaży lub udostępnię interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 

W ten sposób zawieramy umowę o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za Cenę. 

REKLAMACJA 

Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowości, to możesz złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: napisz@tudzialprawny.pl.

Reklamacja powinna umożliwiać Twoją identyfikację, a także zawierać nazwę przedmiotu reklamacji oraz Twoje oczekiwania związane z reklamacją. Zalecam podanie w opisie reklamacji szczegółowych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości. Podanie tych danych jest jednak nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność Twojej reklamacji. 

Termin rozpatrzenia reklamacji: 14 dni 

Odpowiedź: w tej samej formie (np. e-mailem), chyba, że poprosisz, abym udzieliła odpowiedzi w inny sposób.

Jeżeli masz status konsumenta, to możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. 

Możesz zwrócić się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, 
 • organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 • skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Jestem administratorem Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach oraz zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii, znajdują się w Polityce prywatności.

ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA 

W zakresie, w jakim przepisy prawa mi na to pozwalają, mogę zmieniać ten dokument. Taka sytuacja zachodzi, kiedy istnieje ważna przyczyna.  Za ważną przyczynę uznaje się w szczególności: 

 • zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim modyfikuje ona treść Regulaminu newslettera albo nakłada na mnie obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera – w zakresie zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera;
 • sytuację, gdy Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności dokumentu;
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych (np. zmiana systemu do wysyłki newslettera);
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem.

Poinformuję Cię o treści proponowanej zmiany, daty wejścia w życie tych zmian oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres e- mail. 

Jeżeli po zapoznaniu się ze zmianami uznasz, że są one nie do zaakceptowania, masz możliwość rezygnacji z Newslettera. 

Dokonane przeze mnie zmiany obowiązują Cię, jeżeli zostałeś(-łaś) prawidłowo powiadomiony o tych zmianach i nie wypowiedziałeś(-łaś) zawartej pomiędzy nami umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

NA KONIEC 

Pamiętaj, że umowy zawierane są w języku polskim i na podstawie przepisów prawa polskiego.

Regulamin newslettera nie ma na celu ograniczenia Twoich praw jako konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują Ci na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli którykolwiek zapis zostanie uznany za niezgodny z ustawą o prawach konsumenta, to pamiętaj, że będzie on nieważny i zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa. 

Jeżeli coś nie zostało uregulowane w Regulaminie newslettera, to zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ten regulamin obowiązuje od 15.03.2024 r.

POPRZEDNIE WERSJE 

Regulamin newslettera z dnia 1.01.2023 r.  – kliknij tutaj 

Regulamin newslettera z dnia 1.08.2023 r. – kliknij tutaj

PRAWA AUTORSKIE

Hej! Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj go. Ten dokument oraz wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są objęte prawonoautorską ochroną.