Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej

image_pdfimage_print

Czy zastanawiałaś(-łeś) się kiedyś, jaką (administracyjną) karę pieniężną możesz otrzymać za to, że zamiast konkursu zorganizowałaś(-łeś) loterię bez wymaganego zezwolenia? Z pewnością jest to bardzo ważne, jeśli prowadzisz własne media społecznościowe! Konkurs w social mediach oraz loteria muszą spełniać konkretne wymagania prawne. W przeciwnym wypadku zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna.

Odpowiedzialność administracyjna za nieprawidłowe przeprowadzenie loterii promocyjnej

Czy zastanawiałaś(-łeś) się, jaka jest kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia?

Otóż za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia grozi kara pieniężna w wysokości 5-krotności opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia. W związku z tym podpowiem Ci, jak zadbać o legalną loterię promocyjną.

Karze pieniężnej podlega:
1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;

Art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Art. 89 ust. 4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Z pewnością taka informacja jeszcze za dużo Ci nie mówi.

Spróbujmy to wyliczyć.

Wiemy, że kara administracyjna to 5-krotność opłaty za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej. A ile ta opłata wynosi?

Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej

Opłata za wydanie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej wynosi 10% wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego. Opłaty, które wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Opłata za udzielenie: (…) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej; 

Art. 69 ust. 1 pkt 5 Ustawy o grach hazardowych 

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. 

Art. 69 ust. 4 Ustawy o grach hazardowych 

Wiemy, że opłata wynosi 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

W związku z tym teraz musimy ustalić, ile wynosi kwota bazowa.

Kwota bazowa

Kwota bazowa jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego. Taka informacja podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7364,30 zł. Tyle też wynosi kwota bazowa.

Kara administracyjna na konkretnym przykładzie

Nareszcie mamy prawie wszystko. Spróbujmy ustalić, jaka będzie kara administracyjna na konkretnym przykładzie. 

Weźmy pierwszy lepszy konkurs z Instagrama. Nagrodą w naszym konkursie są trzy planery.

Wartość jednego plannera to 120 zł.

Wygrywają 3 losowo wybrane osoby.

W sumie wartość nagród wynosi 360 zł. 

Klasyczny przykład „konkursu” organizowanego w social mediach, który jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Pamiętaj!

W konkursie nie ma mowy o losowaniu! Wygrywa najlepsze dzieło lub czynność.

No to liczymy, ile wynosi kara!

Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej

Wartość nagród: 3 ⋅ 120 zł = 360 zł

10% wartości nagród = 36 zł

50% kwoty bazowej w 2023 r. – 7364,30 zł ⋅ 50% = 3682,15 zł

36 zł jest mniejsze niż 3682,15 zł, więc ma zastosowanie kwota wyższa. Pomijamy 15 gr. 

Przypominam, że opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
3682 zł – w rzeczywistości tyle wynosiłaby opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej.

Kara za brak zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej

Wysokość kary za brak zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej wynosi 5-krotność opłaty za wydanie zezwolenia. 

5 ⋅ 3682 zł = 18 410 zł ‒ administracyjna kara pieniężna

Podsumowując: (administracyjna) kara pieniężna w naszym „konkursie” za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia wyniesie 18 410 zł.

Podsumowanie

Choć na pierwszy rzut oka zorganizowanie konkursu wydaje się proste, to jednak trzeba uważać, aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną. Najczęściej pojawia się ona wtedy, kiedy nie wiemy, jakie elementy powinien spełniać konkurs w świetle prawa. W efekcie organizujemy loterię promocyjną, która wymaga zezwolenia. 

Mam nadzieję, że ta prosta matematyka przekona Cię do weryfikowania, czy Twoja akcja promocyjna jest konkursem w świetle prawa.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl lub umów się na konsultacje online.

Stan prawny na dzień: 1.12.2023 r. Aktualizacja: 1.12.2023 r.


Bibliografia

1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, tekst jedn. Dz.U.2023 r., poz. 227, (online:) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000227, dostęp: 1.12.2023 r. 

2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2023 r., (online:) https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-drugim-kwartale-2023-roku,59,39.html?pdf=1, dostęp: 1.12.2023 r. 

Źródło zdjęcia: Markus Winkler, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/drewno-znak-internet-typografia-20021301/, dostęp 21.02.2024 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *