Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Usługa społeczeństwa informacyjnego

image_pdfimage_print

Wstęp

Przepisy o ochronie danych osobowych wspominają o usłudze społeczeństwa informacyjnego. W Polsce usługa została uregulowana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy właściciel strony internetowej powinien wiedzieć czym jest usługa społeczeństwa informacyjnego (usługa świadczona elektronicznie).

„Usługa społeczeństwa informacyjnego” oznacza usługę w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

Art. 4 pkt 25 RODO

Tyle jeżeli chodzi o definicję usługi społeczeństwa informacyjnego w RODO. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, musimy sięgnąć pod dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535, a dokładniej dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Usługa społeczeństwa informacyjnego to każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego to usługa świadczona drogą elektroniczną.

Usługa społeczeństwa informacyjnego:

 • normalnie powinna być odpłatna*,
 • musi być świadczona na odległość,
 • musi być świadczona drogą elektroniczną,
 • musi być świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy.

Odpłatność musi być rozumiana jako wartość ekonomiczna. Oznacza to, że usługa nie zawsze musi być opłacona przez usługobiorcę.

Inaczej rzecz ujmując, jest to usługa świadczona bez jednoczesnej (fizycznej) obecności stron w chwili wykonania usługi (usługa świadczona na odległość). Po pierwsze,świadczenie usługi drogą elektroniczną oznacza, że usługa jest wysyłana i odbierana w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania danych i jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych. Oprócz tego, usługa społeczeństwa informacyjnego musi ponadto być świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy, np. korzystanie z portalu społecznościowego, wysyłanie wiadomości e-mail czy wideo na żądanie. Wreszcie usługa społeczeństwa informacyjnego powinna (lecz niekoniecznie) być wykonywana za wynagrodzeniem, jednak nie chodzi tutaj wyłącznie o sytuacje, kiedy usługodawca otrzymuje wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu, ale rozumiane jako wartość ekonomiczną.

Przykłady usługi społeczeństwa informacyjnego

 • gazety online,
 • bankowość online,
 • nieodpłatny portal dyskusyjny,
 • portal reklamowy,
 • sklep internetowy umożliwiający zawieranie umów online.

Przykłady usług, które nie stanowią usług społeczeństwa informacyjnego

 • wysyłanie niezamówionej informacji handlowej,
 • telefoniczne/telefaksowe porady prawne,
 • telefoniczne/telefaksowe porady lekarskie,
 • dostawa towaru zakupionego online.

Dlaczego RODO wspomina o usłudze społeczeństwa informacyjnego?

Po pierwsze, przepisy o ochronie danych osobowych stosuje się wszędzie bez względu na miejsce przetwarzania danych osobowych, w tym również w Internecie. Po drugie, RODO określa warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku oraz prawo do złożenia sprzeciwu w takiej sytuacji. Wreszcie usługa społeczeństwa informacyjnego wiąże się z prawem do usunięcia danych.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat ochrony danych osobowych oraz usług społeczeństwa informacyjnego?

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przygotowała wytyczne dla podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z którymi na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) można przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie innych danych osobowych przez podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego powinny być oparte na innej podstawie prawnej, np. uzasadnionym interesie administratora.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 4.11.2020 r.


Bibliografia

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535, a dokładniej dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119 ze zm.).
 3. wyrok TSUE z dnia 11.09.2014 r., C-291/13 (online http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-291/13&language=PL [dostęp: 02.11.2020 r.].
 4. wyrok TSU z dnia 7.12.2010 r., C-108/09, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-108/09 [dostęp: 02.11.2020 r.].
 5. EROD, wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (online:) https://uodo.gov.pl/pl/414/1335 [dostęp: 2.11.2020 r.].
 6. Komentarz do art. 4 [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018, Legalis.
 7. D. Lubasz, Komentarz do art. 4 pkt 25 [w:] RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 311 – 317.

Źródło zdjęcia: Kübra Arslaner, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-kubek-smartfon-przegladanie-7909092/, dostęp: 17.10.2023 r.

.
Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *