Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Zabezpieczenie prawne w umowach marketingowych

image_pdfimage_print

Wstęp

Współczesny świat biznesu wymaga nie tylko doskonałej jakości produktów i usług, ale także właściwego zabezpieczenia swojego biznesu. Dodatkowo nie można zapominać o obowiązkach wobec praw konsumentów. Dlatego niezwykle istotne jest zadbanie o elementy prawne w umowach marketingowych. Nieuwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń prawnych w umowach marketingowych może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i utraty zaufania klientów.

Formalności przy zawieraniu umowy

Niebagatelne znaczenie ma sposób zawarcia umowy. Zbyt swobodne podejście do formalności (np. umowa zawarta ustnie) może prowadzić do problemów w przypadku wystąpienia sporów. Ma to znaczenie zwłaszcza w relacjach B2C, gdzie obowiązuje ustawa o prawach konsumenta. Warto pamiętać, że nawet w relacjach B2B warto zadbać o pewien stopień formalności i sporządzenie pisemnej umowy.

Prawa konsumenta – prawo odstąpienia od umowy

Jednym z kluczowych praw, jakie przysługują konsumentom, jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oznacza to, że klient ma prawo zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jednakże istnieje ważny wyjątek od tej reguły. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy, to termin ten może zostać wydłużony aż do roku. Dlatego tak istotne jest poinformowanie klienta o tym prawie, aby zapewnić mu pełne korzystanie z przysługujących mu uprawnień.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 27  Ustawy o prawach konsumenta

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

Art. 29 pkt 1  Ustawy o prawach konsumenta

Zgodność usług z umową i ofertą

Każdy przedsiębiorca musi dostarczać klientom usługi zgodne z umową, ofertą i reklamą. Agencje marketingowe, oferujące na przykład tworzenie logo od podstaw, muszą dostarczać klientom oryginalne, unikatowe i wyróżniające się na rynku projekty. Stosowanie gotowych szablonów, generatorów lub korzystanie z darmowych banków grafik jest naruszeniem umowy i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej.

Wynagrodzenie za wykonane usługi

W przypadku umów zawartych na odległość przedsiębiorca nie powinien rozpocząć realizacji umowy bez zgody konsumenta na rozpoczęcie prac przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Oznacza to, że klient musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie prac w określonym terminie, w którym ma możliwość odstąpić od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma takiej zgody od klienta lub nie poinformuje go o jego prawie do odstąpienia od umowy, a klient zdecyduje się na odstąpienie, to przedsiębiorca nie może żądać wynagrodzenia za dotychczas wykonane usługi na podstawie umowy. Dlaczego? Ponieważ umowa nie obowiązuje.

zabezpieczenie prawne w umowach marketingowych

Prawidłowe zabezpieczenie prawne w umowach marketingowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności biznesowej. Niedbałość w tym zakresie może prowadzić do poważnych problemów, takich jak utrata zaufania klientów, straty finansowe i konflikty prawne. Dbając o formalności, informując klientów o ich prawach przedsiębiorcy mogą uniknąć wielu problemów i zbudować solidne fundamenty swojego biznesu.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 4.10.2023 r.


Źródło zdjęcia: Monstera Production, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/przytnij-osobe-piszaca-na-papierze-5273662/, dostęp: 29.11.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *