Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Czy każda strona internetowa powinna mieć regulamin?

image_pdfimage_print

Wirtualny świat, niezwykle dynamiczny i pełen możliwości, stanowi dziś istotną część naszego życia. Internet stał się nie tylko źródłem informacji, rozrywki i komunikacji, ale także przestrzenią biznesową, gdzie przedsiębiorcy mogą dotrzeć do potencjalnych klientów z całego świata. Wraz z rozwojem stron internetowych i e-sklepów pojawia się wiele pytań związanych z prawem i ochroną praw zarówno właścicieli witryn, jak i ich użytkowników.

Czy każda strona internetowa powinna mieć regulamin strony internetowej? To jedno z fundamentalnych pytań, które nurtuje wielu przedsiębiorców i właścicieli stron. Od początku istnienia sieci pojawiały się różne interpretacje i opinie na ten temat, a polskie prawo systematycznie dopasowuje się do potrzeb dynamicznego świata internetu.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – fundament regulaminu

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie związane z regulaminem na stronach internetowych w Polsce jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z nią każdy przedsiębiorca, który oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną, powinien mieć regulamin na swojej stronie. 

Wiemy zatem, że każdy, kto świadczy usługi elektroniczne, musi mieć regulamin. Czym jednak są owe usługi elektroniczne?

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną, często określana po prostu jako usługa elektroniczna, to każda usługa zazwyczaj wykonywana za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy. 

Przykłady usługi elektronicznej:

 • gazety online,
 • bankowość online,
 • nieodpłatny portal dyskusyjny,
 • portal reklamowy.

Przykłady usług, które nie usługami elektronicznymi:

 • wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
 • telefoniczne/telefaksowe porady prawne,
 • telefoniczne/telefaksowe porady lekarskie,
 • dostawa towaru zakupionego online.

Jakie jeszcze funkcje dostępne na stronie są usługami elektronicznymi?

Do nieoczywistych przykładów usług, które należy potraktować jako usługi świadczone elektronicznie, zalicza się:

 • formularz kontaktowy,
 • formularz wypowiedzi, np. zostawienie komentarza,
 • chatbot;
 • opcja „wyszukiwania” na stronie.

Jeżeli na Twojej stronie internetowej (nawet tzw. wizytówce) znajduje się jedna z tych funkcji, to musi ona mieć regulamin.

Regulamin usług świadczonych elektronicznie

Wiele osób zastanawia się, co w takim regulaminie powinno się znaleźć. Regulamin stanowi podstawę umów zawieranych między przedsiębiorcą a użytkownikami korzystającymi ze strony internetowej. Są w nim opisane zasady korzystania z witryny oraz prawa i obowiązki zarówno właściciela strony, jak i jej użytkowników. Zakres informacji, jakie powinny pojawić się w regulaminie, określają przepisy prawa.

[Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną]
Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej “regulaminem”;
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Podsumowanie

Regulamin strony internetowej to nie tylko wymóg prawa, ale także kluczowa ochrona dla Ciebie jako przedsiębiorcy i dla Twoich klientów czy użytkowników strony. Zgodnie z polskim prawem większość stron internetowych powinna mieć regulamin, który precyzuje prawa i obowiązki stron umowy oraz informuje o zasadach korzystania z witryny.

Jeżeli prowadzisz stronę, która świadczy usługi drogą elektroniczną, warto skonsultować się z prawnikiem w celu przygotowania odpowiedniego regulaminu, który będzie zgodny z obowiązującym prawem i zapewni ochronę Twoich praw i danych Twoich użytkowników.

Pamiętaj, że każdy regulamin powinien być spersonalizowany do charakteru Twojej działalności i w pełni odzwierciedlać Twoje praktyki biznesowe.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 13.10.2023 r.


Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 9 marca 2003 r. o świadczeniu usług elektronicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Źródło zdjęcia: Pixabay, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/bezprzewodowy-biurko-biuro-blogowanie-265667/, dostęp: 13.10.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *