Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Jak weryfikować opinie konsumentów o produkcie?

image_pdfimage_print

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na udostępnianie opinii konsumentów o produktach, będzie zobowiązany do poinformowania konsumenta, czy i w jaki sposób opinie podlegają weryfikacji, jakie środki techniczne i prawne zastosowano w celu weryfikacji ich prawdziwości oraz źródła ich pochodzenia. Warto zastanowić się jak weryfikować opinie o produktach? 

W Polsce obowiązuje tzw. dyrektywa Omnibus, której głównym celem jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej oraz zwiększenie transparentności na rynku e-commerce. Sposób implementacji przepisów wzbudza jednak wiele emocji. Dlaczego?

Oto jeden z ciekawszych przykładów:

Celem dyrektywy Omnibus jest uregulowanie relacji przedsiębiorca – konsument (tzw. B2C), natomiast ustawa zakłada zmianę przepisów, które będą miały zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych także relacji przedsiębiorca przedsiębiorca (tzw. B2B) [1].

Dyrektywa Omnibus, nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki, głównie o charakterze informacyjnym. Jednym z obowiązków jest konieczność weryfikacji opinii o produktach. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na udostępnianie opinii konsumentów o produktach, jest zobowiązany do poinformowania konsumenta, czy i w jaki sposób opinie podlegają weryfikacji, jakie środki techniczne i prawne zastosowano w celu weryfikacji ich prawdziwości oraz źródła ich pochodzenia.

W praktyce przedsiębiorcy prowadzący biznes online muszą:

 • po pierwsze, zdecydować, czy chcą udostępniać konsumentom opinie o produktach,
 • po drugie, zastanowić się, w jaki sposób zrealizować nowy obowiązek weryfikowania opinii o produktach.

Większość zainteresowanych na pierwsze pytanie odpowie pozytywnie. Przedsiębiorcy, którzy nie decydują się na udostępnianie opinii o produktach, nie są objęci nowym obowiązkiem informacyjnym.

Pozostanie zatem kwestia ustalenia, jak zrealizować obowiązek weryfikowania zamieszczanych opinii o produkcie.

Przedsiębiorca musi podjąć „uzasadnione i proporcjonalne kroki” w celu sprawdzenia, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali produktu lub go kupili. Inne zatem działania podejmie właściciel internetowej platformy handlowej, a inne mikroprzedsiębiorca prowadzący mały sklepik online.

Opinie o produktach – jak zrealizować obowiązek weryfikowania?

Aby prawidłowo zrealizować obowiązek informacyjny, należy odpowiedzieć na dwa pytania:

 • Czy opinie podlegają weryfikacji?
 • W jaki sposób opinie podlegają weryfikacji?

W praktyce przedsiębiorcy, którzy decydują się udostępniać opinie, muszą wprowadzić mechanizmy pozwalające na ich weryfikację opinii. Oczywiście można pokusić się na decyzję o udostępnianiu recenzji i napisać na swojej stronie internetowej, że „opinie umieszczane w sklepie internetowym nie podlegają weryfikacji”. Czy jednak mają one jakąś wartość? Pamiętaj, że taka informacja ta musi być dobrze widoczna dla konsumenta i łatwa do znalezienia.

Co zawrzeć w informacji do konsumenta, aby wiedział, jak weryfikowane są opinie o produktach?

Przedsiębiorca udostępniający recenzje musi poinformować konsumenta:

 • o ustanowieniu procedur, które zapewniają, że publikowane opinie faktycznie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili,
 • w jaki sposób weryfikuje on te opinie.

Konsument powinien być w szczególności poinformowany o:

 • sposobie przeprowadzania kontroli,
 • czy zamieszczane są wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) czy tylko pozytywne,
 • jakie jest źródło tych wypowiedzi,
 • w jaki sposób liczy się średnią ocenę,
 • czy na średnią ocenę mają wpływ opinie sponsorowane lub stosunki umowne z przedsiębiorcami wystawiającymi oferty na platformie.

Jak zweryfikować opinie o produktach? Jakie narzędzia weryfikacji zastosować?

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia zastosowania odpowiednich środków technicznych do weryfikacji zamieszczonych recenzji. Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak w praktyce powinni weryfikować opinie o produktach. Poniżej przykładowe metody, które Komisja Europejska oraz Prezes UOKiK uznali za dopuszczalne.  

Przykładowe metody:

 • udostępnienie kupującym linku, pod którym będą oni mogli zostawić opinię o produkcie,
 • weryfikacja za pośrednictwem e-maila, np. poprzez zwrócenie się do osoby, która umieściła opinię o produkcie o udzielenie informacji potwierdzającej, że konsument rzeczywiście używał tego produktu lub go kupił, 
 • stworzenie wymogu rejestracji osób publikujących opinie, 
 • weryfikacja adresu IP. 

Oprócz sposobów weryfikujących źródło opinii należy również zastosować inne narzędzia zabezpieczające. Poniżej przykładowe narzędzia, które Komisja Europejska oraz Prezes UOKiK uznali za odpowiednie. 

Przykładowe metody:

 • określenie zasad publikowania opinii, m.in. zakazujących publikowania nieuczciwych ocen lub sponsorowanych bez ujawniania tego faktu,
 • wykorzystywanie narzędzi automatycznie wykrywających nieuczciwe zachowanie,
 • wdrożenie procedury odpowiadania na skargi dotyczące podejrzanych opinii.

Gdzie umieścić informację?

Przepisy nie wskazują, jak technicznie ów obowiązek należy spełnić. Informacje muszą być przekazane w sposób “jasny i zrozumiały”.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej informacje powinny zostać udostępnione z tego samego interfejsu, w którym są publikowane opinie do wglądu.

W mojej ocenie zatem najprościej stworzyć dokument lub podstronę serwisu oznaczoną jako polityka weryfikacji opinii.

Informacja może być również częścią regulaminu strony internetowej (sklepu online), ale warto dodatkowo ją powielić, umieszczając te same informacje w łatwo dostępnej zakładce.

Zdecydowanie na stronie internetowej, na której udostępniamy komentarze należy opublikować te treści przy użyciu aktywnego hiperłącza odsyłającego do stworzonej przez nas polityki umieszczania opinii.

Opinie o produktach – kilka słów na zakończenie

Warto mieć świadomość, że twierdzenie, iż opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy rzeczywiście używali tego produktu lub go kupili, w sytuacji, gdy nikt nie postarał się, aby rzeczywiście one od nich pochodziły, stanowi przykład nieuczciwej praktyki handlowej wprowadzającej kupujących w błąd.


Słowniczek pojęć:

Dyrektywa Omnibus określenie „dyrektywa Omnibus” to potoczna nazwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomość, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. 

UOKiK – skrót stosowany do oznaczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 10.08.2022 r. Aktualizacja: 22.06.2023 r.


Bibliografia

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L2161, dostęp: 10.08.2022 r. 
 2. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (2021/C 526/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:526:FULL&from=EN, dostęp: 10.08.2022 r.
 3. Interpelacja poselska nr 34409 w sprawie fałszywych opinii w sklepach internetowych oraz odpowiedź pana T. Chróstnego – Prezesa UOKiK, https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=941F379039D43FB5C12588770047596B, dostęp: 10.08.2022 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2476, dostęp: 10.08.2022r.
 5. Fałszowanie opinii w Internecie. Doświadczenia Konsumentów. Na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKiK. Raport dotyczy badania z października 2020 r., https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=25423, dostęp: 10.08.2022 r. 

[1] Chodzi o projektowane zmiany ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

Źródło zdjęcia: Ann H, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/listy-informacja-zwrotna-slowo-konceptualny-6610212/, dostęp: 22.06.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *