Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Obcojęzyczne komunikaty w newsletterze

image_pdfimage_print

Obcojęzyczne komunikaty w newsletterze – czy można stosować język obcy w komunikatach?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że chciałeś się wypisać z newslettera i nagle dostałeś cały zestaw pytań, dlaczego się wypisujesz i to w obcym języku (najczęściej angielskim)? Albo wchodzisz na stronę internetową polskiego przedsiębiorcy i na dzień dobry wita Cię anglojęzyczny komunikat na temat plików cookies?

A może sam masz obcojęzyczne komunikaty w newsletterze w procesie zapisu lub anulowania subskrypcji?

Jest to dość powszechna praktyka. Tworząc stronę internetową czy newsletter, korzystamy z rozwiązań (np. platforma do wysyłki newslettera, wtyczka do plików cookies) firm o zasięgu międzynarodowym, która kieruje swoje produkty do jak najszerszego grona odbiorcy. W tym celu wykorzystuje międzynarodowy język, czyli angielski.

Zainstalowanie wtyczki czy stworzenie zapisu na newsletter jest dość proste, jednak już zmiana komunikatów przysparza trochę trudności. Zazwyczaj nie wiemy nawet, w którym miejscu można to zmienić.

Musisz wiedzieć, że stosowanie obcojęzycznych komunikatów to w rzeczywistości podstawowy błąd.

Obowiązek stosowania języka polskiego – obcojęzyczne komunikaty w newsletterze to zły pomysł

Zgodnie z ustawą o języku polskim (tak, taka ustawa istnieje) język polski jest językiem urzędowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z tego, że podmioty publiczne mają obowiązek stosowania języka polskiego.

Pomyślisz sobie: “OK, ale ja jestem podmiotem prywatnym – polskim przedsiębiorcą”.

Musisz jednak wiedzieć, że obowiązek stosowania języka polskiego odnosi się także do obrotu z udziałem konsumentów.

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:
1) konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz (…)
3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów

Art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawa o języku polskim

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W praktyce Twoimi subskrybentami będą przede wszystkim konsumenci.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 221 Kodeks cywilny

Zasadą jest stosowanie języka polskiego w przypadku podpisywania umów, ale nie tylko!

Stosowanie języka polskiego dotyczy również „nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług”.

Wyliczenie ma charakter przykładowy, otwarty. To oznacza, że ma zastosowanie również do komunikatów w sprawie zapisu czy rezygnacji z newslettera.

Kiedy obcojęzyczne komunikaty w newsletterze są dozwolone?

Nie musisz używać języka polskiego, jeżeli zastosujesz formę graficzną w powszechnie zrozumiałej formie. Jeżeli jednak formie graficznej towarzyszy opis, to powinien on być sporządzony w języku polskim.

Kiedy jeszcze nie musimy stosować języka polskiego?

Nie trzeba stosować języka polskiego do:

  • nazw własnych;
  • obcojęzycznych tytułów dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji;
  • kształcenia i działalności naukowej w uczelniach, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nauczania innych przedmiotów oraz szkół doktorskich i działalności naukowej w innych podmiotach, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;
  • twórczości naukowej i artystycznej;
  • zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej;
  • znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług;
  • norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.

Co grozi za stosowanie obcojęzycznych komunikatów?

Zgodnie z ustawą o języku polskim – kara grzywny. Z pewnością chcesz jej uniknąć!

Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny.

Art. 15 ust. 1 Ustawa o języku polskim

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które opierają przetwarzanie danych osobowych subskrybentów na podstawie zgody, to takim działaniem naruszasz również RODO. Dlaczego? Ponieważ nie zapewniasz osobom, których dane dotyczą, łatwego skorzystania z możliwości wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (naruszenie art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 RODO).

Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie.  

Art. 7 ust. 3 ostatnie zdanie RODO

Wskazówka

Zweryfikuj swoje komunikaty zachęcające do zapisu na newsletter. Nie zapomnij również o procesie anulowania subskrypcji. 

Język polski ma zastosowanie także do komunikatów pojawiających się na stronie internetowej, np. w komunikacie o plikach cookies. 


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 6.05.2021 r.


Bibliografia

  1. P. Babiarz, Niektóre przepisy ustawy o języku polskim w praktyce, Lex.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020.1740 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim(t.j. Dz.U.2021.672). 

Źródło zdjęcia: Pixabay, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/czarny-dlugopis-na-bialym-papierze-414627/, dostęp: 27.06.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *